Vergoedingen

Wanneer u bij ons komt voor een intake gesprek of behandeling worden allereerst de wensen en verwachtingen besproken. Ook wordt gekeken welke behandeling voor u het beste is. U krijgt een begroting van de kosten mee naar huis. De begroting, en later de nota, bestaat uit een deel honorarium en een deel techniek. De tarieven zijn voor elke tandprotheticus vastgezsteld door de NZA ( Nederlandse Zorgautorteit).