Kwaliteit

Molijn Tandprothetiek is ISO gecertificeerd.
Hiervoor wordt de praktijk getoetst om aan de normen te voldoen zoals die zijn opgesteld in de ISO Norm 9001 voor Kwaliteitsmanagementsystemen.
'Wij werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van ons product en dienstverlening.
Door training en opleiding verbreden wij onze kennis, en leveren wij gebitsprotheses van een hoge kwaliteit.

Logo ISO 9001

Op de website van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici is informatie te vinden over de algemenge voorwaarden tandprothetische zorg.

https://www.ont.nl

Molijn Tandprothetiek is aangesloten bij:
1. Kwaliteits Register TandProthetici
2. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Logo KRTP en ONT

MDR (Medical Device Regulation)


Vanaf 26 mei 2021 is het verplicht dat alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden
gebracht aan de Europese Medical Device Regulation voldoen. Deze nieuwe wet regelt strenge
maatregelen voor de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. Onder meer ook de
gebitsprothese valt onder deze nieuwe MDR regelgeving.

Medical Device Regulation


Verklaring Medical Device Regulations (MDR)


Molijn Tandprothetiek verklaart hierbij in geval er sprake is van het vervaardigen van hulpmiddel onder toepassing van artikel
5 lid 5 van de MDR:

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiĆ«nten
  • Te voldoen aan de algemene veiligheids-en prestatie-eisen van bijlage 1 bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.