Corona

Allereerst willen wij u geruststellen; binnen de tandprothetiek werken wij al jaren volgens strenge richtlijnen die hygiëne en infectiepreventie waarborgen en wij zullen dit blijven doen. Verder zijn er volgens het advies van onze beroepsorganisaties en het RIVM aanvullende maatregelen getroffen om uw bezoek veilig te laten verlopen.

Hieronder vind u wat deze maatregelen inhouden;

1. Alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnenkomen. Op deze manier kunnen wij een veilige 1,5 meter afstand tussen u en de overige patiënten waarborgen.
2. Kom zoveel mogelijk alleen! Kom indien nodig onder begeleiding van maximaal 1 begeleider.
3. Komt u niet te vroeg (maximaal 5 minuten) van tevoren op uw afspraak.
4. Wij zullen u een aantal vragen moeten stellen over uw gezondheid om te kunnen besluiten of wij u veilig kunnen behandelen.
5. Bij binnenkomst moet u uw handen desinfecteren volgens de aanwijzingen op de poster.
6. Wij verzoeken u zich te melden bij de balie, de assistente zal u aanwijzen op welke stoel u mag plaatsnemen.
7. Wij adviseren u om voor uw bezoek thuis naar het toilet te gaan. De richtlijn schrijft voor dat u bij ons geen gebruik kunt maken van het toilet.
8. Verder vragen wij u vriendelijk om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van onze medewerkers indien zij geen beschermingsmiddelen dragen.
9. Beantwoord de gezondheidsvragenlijst hieronder zorgvuldig, mocht u een van de vragen met JA beantwoorden overleg dan eerst met de praktijk alvorens de afspraak door te laten gaan.

Gezondheidsvragen lijst

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u 1 van de volgende symptomen; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38C)?
  • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?